2 abr. 2012

Contra o Capitalismo destrutor, defendamos a terra: lume nunca máisDesde o pasado sábado, o Parque Natural Fragas do Eume (Galiza) vén sufrindo a ofensiva do lume provocado por -é o máis probabél- o terrorismo ambiental que está a destruir a terra na procura de beneficios económicos para unha minoría parasitaria e explotadora. A terra, como os animais humanxs e non humanxs, é vítima do Capitalismo asasino e destrutor que non ten escrúpulos para acabar con calquer tipo de vida sempre que o diñeiro estea por diante. Vaia desde este pequeno espazo persoal, a miña solidariedade co Pobo Traballador Galego e a súa terra, vítimas da barbarie capitalista e das súas ferramentas de dominio. A clase política, como non podía ser doutra maneira, comezou as mentiras en canto aos datos reais das hectáreas queimadas, e tamén hai que recalcar a súa responsabilidade política desde o momento en que a Xunta de Galicia recortou o orzamento para a prevención de incencios.

Non hai que esquecer a unha das vítimas desta catástrofe ambiental: os animais non humanxs que habitan/habitaban Fragas do Eume. Eles xa non ten nada, só miseria. Lembremos o caso do Prestige, tamén co PP no goberno dependiente galego, e a historia parece repetirse de novo. Daqueles lodos, proceden estes barros.

O camiño é claro: loitar contra aqueles que destrúen a terra, explótana, e oprimen aos animais humanxs e non humanxs, en definitiva, a tódalas formas de vida. Continuemos cara a liberación da terra, animal e humana, á independencia e o socialismo para tódolos Pobos do mundo.

A tregua do vento facilitará a batalla nocturna contra as lapas avivadas nas Fragas do Eume
http://praza.com/ciencia-e-tecnoloxia/552/a-tregua-do-vento-facilitara-a-batalla-nocturna-contra-as-lapas-avivadas-nas-fragas-do-eume/

Ocúltanse intereses mineiros tras o devastador incendio nas Fragas do Eume?
http://terrorismoambiental.espacioblog.com/post/2012/04/01/se-esconden-oscuros-intereses-mineros-tras-grave-incendio


MINAR from Acsur Galiza on Vimeo.


“Minar” Aborda o impacto do proxecto de explotación mineira en Pico Vello (As Pontes). A zona de Pico Vello está nas proximidades do Parque Natural Fragas do Eume e ao seu pé , atópase o que constitúe o único corredor ecolóxico entre o Parque Natural Fragas do Eume e Lugar de Interese Comunitario Xubia-Castro, ámbolos dous incluídos xa na Rede Natura 2000. A posta en funcionamento da explotación suporía a perda deste corredor ecolóxico e a destrución irreversible dun inmenso patrimonio natural e etnográfico (fragas, regos, brañas, muíños, ...). Esta explotación provocaría a eliminación definitiva e irreversible da fonte principal do río Belelle, afectando gravemente tanto á cantidade como á calidade das súas augas, das que se subministra unha poboación importante dos concellos de A Capela, Cabanas, Fene, Neda e Ferrol.

Castelán / Castellano


Desde el pasado sábado, el Parque Natural Fragas do Eume (Galicia) viene sufriendo la ofensiva del fuego provocado por -es el más probabél- el terrorismo ambiental que está la destruir a tierra en la búsqueda de beneficios económicos para una minoría parasitaria y explotadora. La tierra, como los animales humanxs y no humanxs, es víctima del Capitalismo asesino y destructor que no tiene escrúpulos para acabar con calquer tipo de vida siempre que el dinero esté por delante. Vaya desde este pequeño espacio personal, mi solidaridad con el Pueblo Trabajador Gallego y su tierra, víctimas de la barbarie capitalista y de sus herramientas de dominio. La clase política, como no podía ser de otra manera, comenzó las mentiras en cuanto a los datos reales de las hectáreas quemadas, y también hay que recalcar su responsabilidad política desde el momento en que la Junta de Galicia recortó el presupuesto para la prevención de incencios.

No hay que olvidar a una de las víctimas de esta catástrofe ambiental: los animales no humanxs que habitan/habitaban Fragas do Eume. Ellos ya no tiene nada, sólo miseria. Recordemos el caso del Prestige, también con el PP en el gobierno dependiente gallego, y la historia parece repetirse de nuevo. De aquellos lodos, proceden estos barros.

El camino es claro: luchar contra aquellos que destruyen la tierra, la explotan, y oprimen a los animales humanxs y no humanxs, en definitiva, a todas las formas de vida. Continuemos hacia liberación de la tierra, animal y humana, a la independencia y el socialismo para todos los Pueblos del mundo.


No hay comentarios: